Business Region Göteborg har tagit fram en rapport som visar att Stockholm inte längre får mest pengar till forskning och utveckling.

Under 2019 stod Västra Götalandsregionen för 33,4 procent av Sveriges investeringar i forskning och utveckling och för 64 procent av årets ökning.

Totalt investerade företag 41 miljarder i forskning och utveckling i Västra Götaland, jämfört med 39 miljarder i Stockholm. Totalt ökade investeringarna i Sverige från 115 till 123 miljarder.