En av utmaningarna är nyindustrialiseringen av Norrland där den nya statsministern ”kommer att möta många målkonflikter” och regeringen ”måste bestämma hur den ska prioritera”, till exempel tillgången på grön el och utbyggnaden av infrastruktur.

Här tror Göran Persson att det finns en uppgift för näringslivet att hjälpa Magdalena Andersson att ta nyindustrialiseringen av Norrland från ”idéstadiet” genom att ge ”goda råd”.

En annan utmaning Magdalena Andersson får är att ”ta klimatfrågan till nästa nivå” och ändra klimatdebatten som ”i stor utsträckning” bygger på rädsla. Göran Persson tänker sig att klimatutmaningen kommer att driva på ekonomin och att det kan leda till ett mer ”hoppfullt synsätt” i politiken, står att läsa i Kekst CNCs rapport.

Göran Persson pekar också på att Sverige ”i växande grad domineras av människor som är 60 år eller äldre” och att det blir en avgörande fråga att ”lyckas engagera den gruppen i ett konstruktivt arbete”.