DEBATT. Göran Hägglund, tidigare partiledare för KD och socialminister, idag senior rådgivare på Reform Society, ger sin syn på regeringskrisen.

Det är lättare att göra fisksoppa av ett akvarium än att göra ett akvarium av en fisksoppa. Och det är oftast lättare att sätta i gång en process än att framgångsrikt reversera den.

Den sköra konstruktionen som åstadkoms efter förra valet byggde på en överenskommelse som reglerade regeringens sammansättning men också om mycket av politikens ramar och innehåll. Däri låg dess styrka men också fröet till dess undergång.

Det relativa lugnet i svensk politik har ersatts av en ovanlig röra. Turbulensen har i sin tur utlöst febriga spekulationer om regeringskrisens utgång. Kommer talmansrundors kakkalas att leda fram till en regering Löfven II eller kommer det den här gången att krävas ett extra val för att slita konflikten om regeringsmakten?

Efter Centerpartiets kovändning i sakfrågan kan det kanske vara möjligt att säkerställa ett underlag som innebär att Stefan Löfven kan bli statsminister igen. Men sannolikt vill talmannen inte bara säkerställa att en ny regeringsbildare inte bara kan undvika att ha en majoritet emot sig, han torde också vilja syna en regerings möjlighet att få en budget igenom riksdagen. Och där är situationen minst sagt tveksam. I och med Liberalernas senaste besked kan inte deras röster räknas in i det tänkta underlaget. Därmed är det i högsta grad tveksamt om en sådan regering kan släppas fram. Utrymmet för kreativa lösningar tycks vara mycket begränsat. Vi är nära en situation där ett extra val är den enda utvägen. Och vad händer då?

Ett är väl säkert. Den politiska debatten intensifieras. Diskussionens vågor kommer att svalla. Konfliktlinjer kommer att tydliggöras. Nya förslag och idéer kommer att se dagens ljus. Kanhända uppstår nya partikonstellationer för att hantera den bångstyriga tillvaron.

Om det blir ett extra val så blir valrörelsen kort. Och startskottet går när Sverige bromsar in och vi helst tänker på sol, bad och grillkvällar. Partierna måste snabbt skapa sina valsedlar, verbalisera sina berättelser, definiera var man vill att stridslinjerna ska gå och formulera sina bärande argument. Valarbetare och funktionärer ska utbildas och mobiliseras för att snabbt kunna göra sina uppgifter.

För den som har viktiga saker att säga till politikerna är detta en möjligheternas tid. För valrörelser innebär inte att politikerna enbart är sändare, de agerar också mottagare.  Politiker vill lära sig nya saker, man vill synas i intressanta sammanhang och man samlar på berättelser och illustrationer som stärker det egna budskapet. Valrörelser är ett bra tillfälle för organisationer och företag som vill överbrygga den ibland bristande förståelsen mellan politiken och det omgivande samhället. Det är ett tillfälle att ta till vara.

Göran Hägglund, senior rådgivare Reform Society