Den kinesiska fordonskoncernen Geely blir samarbetspartner till Göteborgs Stadsmission, något som kommunikationschefen tror kan vara intressant för kinesiska medier att lyfta.

Geely vill inte  uppge hur stort åtagandet gentemot Stadsmissionen är.

”Vi har valt att inte kommunicera kring summan, vi vill inte att fokus ligger där. Till att börja med går vi in med en, relativt vår storlek, mindre summa för att komma igång och sedan får vi utvärdera om vi ska donera mer. Fokuset för oss är att kunna vara en aktiv partner där vår personal kan delta och känna att de ger till samhället och att vi satsar våra sponsormedel på verksamheter där de gör direkt samhällsnytta”, berättar Geelys kommunikationschef i Sverige, Stefan Lundin, via mejl.

Hur kommunicerar ni kring sponsorskapet?
Generellt är det Stadsmissionen själva som kommunicerar kring detta i sina kanaler. Vi kommer inte att göra någon direkt kommunikation kring detta mer än att återpublicera sociala medier-poster och så. Det här är primärt ett lokalt västsvenskt initiativ. Men det är tänkbart att kinesiska medier spontant kanske uppmärksammar vad vi gör här på grund av att det från ett kinesiskt perspektiv nog är lite uppseendeväckande att det finns den här typen av faktisk fattigdom i Sverige, det kan jag tänka mig.

Hur jobbar ni generellt med csr (samhällsengagemang)?
Geely har genom åren på koncernnivå arbetat mycket med olika csr-projekt i exempelvis Kina och Storbritannien. I Kina är det olika landsbygdsprojekt och i Storbritannien körs ’The Magic Taxi Tour’ för kroniskt sjuka barn som bjuds till Eurodisney exempelvis, berättar Stefan Lundin, och vidare:

”I Sverige har de olika Geelybolagen gjort olika csr-insatser var för sig, men inte från koncernnivå. Vi har blivit tillfrågade av väldigt många kring csr och sponsring genom åren av olika västsvenska föreningar och organisationer, och vi kände att nu har vi lite mer av en organisation på plats för att kunna hantera sponsring på ett professionellt sätt.

Gör projekt kring Corona?
”Det gör vi inom ramen för Li Shufu foundation, vår csr-stiftelse, och där arbetar vi med att primärt köpa in skyddsutrustning till europeisk vårdpersonal som vi skeppar till Europa och skänker. I Sverige donerar vi materialet till Socialstyrelsen och de ansvarar för distributionen av materialet. Det handlar om ansiktsmasker, skyddsförkläden, handskar och skyddsglasögon. Sedan diskuterar vi möjligheter att donera till forskning inom antivirala läkemedel och liknande insatser.

Hur påverkas ni i övrigt av Corona och inte minst  vad gäller planerna för ert utvecklingscenter i Göteborg?
Koncernens verksamhet är ju givetvis påverkad, de olika bolagens produktion och försäljning blir ju drabbade precis som alla företag just nu. Men vi börjar se ljusglimtar i och med att verksamheten i Kina är uppstartad igen för Geely, och Volvo Cars förbereder ju också för att starta upp igen även om det ligger lite grand framåt fortfarande. För vårt center i Göteborg är det fortsatt full verksamhet för byggnationen, som ligger inom både tidsram och budget än så länge. På kontoret har vi reducerad verksamhet men är igång. Så inte så illa med tanke på omständigheterna.