Förtroendet för flertalet partiledare rasar i Novus undersökning för december. Ingen partiledare har en större andel med ett ganska/mycket stort förtroende vs ganska mycket/litet förtroende.

Av de nio partiledarna stärker Jimmie Åkesson (sd), Jonas Sjöstedt (v), Isabella Lövin (mp) och Per Bolund (mp) förtroendet jämfört med undersökningen från september. Det rör sig dock om marginella förändringar, utan statistisk signifikans.

Ulf Kristersson (m) och Stefan Löfven (s) tappar dock 4 respektive 6 procentenheter, vilket är säkerställda försämringar.

Under november har Ebba Busch Thor (kd) och Jimmie Åkesson (sd) högst 31 procent med ganska mycket/stort förtroende.    Ebba Busch Thor har också det bästa balansmåttet mellan ett ganska/mycket stort förtroende vs ganska mycket/litet förtroende. Dock är det negativt, -15 procent.

Från den vänstra ytterkanten i svensk politik, närmar sig Jonas Sjöstedt, som ökar med 2 procentenheter till 28 procent.

Anmärkningsvärt är att ingen partiledare är i närheten av att ha ett positivt balansmått.

Sämst till ligger de färskaste partiledarna Nyamko Sabuni (l) och Per Bolund (mp).