I går kom företagsskatteutredningen med sitt första delbetänkande. Ett förslag om månatlig redovisning även för småföretagare är ute på remiss. Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist är kritisk till båda.  
Månadsuppgiftsutredningens förslag går ut på att alla företagare månadsvis ska rapportera vilka som jobbar och är sjuka. Företagarna räknar med att det motsvarar 600 årsarbetskrafter att sköta rapporteringen. Elisabeth Thand Ringqvist hoppas på att lobba bort krånglet.
 
– Vi ha en god chans att påverka nu i utredningsstadiet, säger hon.
 
I en debattartikel i Expressen för hon rätt hård retorik mot finansminister Anders Borg (m).
Själv har hon jobbar i näringsdepartementet med den förra näringsministern Maud Olofsson (c). Där var en översyn av  företagsbeskattningen en viktig fråga. Sedan i höst driver Fredrik Reinfeldts förra statsekreterare HG Wessberg utredningen. Elisabeth Thand Ringqvist kallar utredningen för ”bolagsskatteutredningen”.
– Vi har varit kritiska till utredningen. Det enda syftet har varit att sänka bolagskatten, men det är inte så viktigt för småföretagare.
Utredningen presenterade i gå ett förslag på hur onoterade företag lättare ska få tag på kapital.
– Riskkapitalavdraget har varit regeringens stora pjäs och fanns med i valmanifestet både för 2006 och 2010. Men det regeringen presenterar är en skattekredit, ett lån som du måste betala tillbaka.
Elisabeth Thand Ringqvist vill jämställa investeringar i onoterade bolag med investeringar i börsen.
– Om du investerar 10 000 kronor i ett börsbolag, kan du kvitta vinst mot förlust. Lägger du det på onoterade bolag får du stå för risken själv. Vi vill göra det lika attraktivt att investera i onoterade bolag som i börsbolag,

Är det att problem att så få politiker har erfarenhet av att driva företag?
– Är man tillräckligt nyfiken och vill förstå så gör man det.

Hur ser du på regeringens sätt att underlätta för företagen?
– Grundförutsättningarna för att driva företag blir hela tiden bättre. Regeringen gör ett bra jobb och håller upp konsumtionen uppe, trots lågkonjunkturen, men nu har det samtidigt kommit två utredningar som vi är ganska kritiska emot.