Den senaste arbetskraftsbarometern innehåller har felmarginaler som mest på 37 procentenheter, enligt Arbetsvärlden. Inom vissa yrken, till exempel journalist, visar SCBs statistik överskott där men i verkligheten lyckas inte arbetsgivarna tillsätta lediga tjänster.
Felmarginalerna uppstår när statistiken bryts ner i olika yrken med få respondenter. 4 100 arbetsgivare deltog i den senaste undersökningen.
SCB ska nu se över statistiken.