Det är med anledning av att Essity under torsdagen invigde ett nytt system för laddning fordon med förnyelsebar el som hygien- och hälsobolaget lyser upp sitt affärscenter i grönt.

– Vi vill fira och visa hur stolta vi är över lösningen som innebär att både våra egna medarbetare och även boende och besökande i Mölndal nu kan ladda sina el- fordon hos oss, säger Sofia Hallberg, nordisk kommunikationschef på Essity.

Projektet görs i samarbete med Volvo Cars, Stena Fastigheter och Batterylooop och inkluderar 78 laddstationer för el- och hybridbilar och 24 laddstationer för el-cyklar med klimatneutral el.

Laddstationerna för el-och hybridbilar är även öppna för allmänheten efter kontorstid samt under helger.

Målsättningen är att även försörja husets ventilation, belysning och hissar med klimatsmart el, enligt Sofia Hallberg.

– I Essitys klimatarbete är mer hållbara energilösningar i fokus, till exempel med förnyelsebar energi. Det är en avgörande faktor i vårt arbete för att nå våra vetenskapligt baserade klimatmål, säger hon och fortsätter:

– I det här fallet handlar det om att tillhandahålla hållbarhetslösningar för våra anställda, där möjligheten till laddning på arbetsplatsen kan vara avgörande för att ta steget till en mer hållbar transportlösning.

Essity har även tagit steget till omställning av tjänstebilsflottan, där i praktiken endast laddbara fordon är tillåtna.

– Det är viktigt att vi alla ur ett hållbarhetsperspektiv accelererar och agerarar, går från planer med mål till att konkret leverera, vilket de här laddstationerna är ett konkret exempel på.

Sofia Hallberg ser även projektet ur ett konkurrensperspektiv.

– Det finns ett employeer branding-perspektiv att vara ett hållbart och innovativt företag, både för att behålla våra medarbetare och framöver rekrytera de främsta.

Under torsdagen bjöd Essity gemensamt med Volvo Cars, Stena Fastigheter och Batteryloop in företrädare från kommuner, näringsliv, media och akademin för en genomgång av den unika cirkulära lösningen samt ett samtal om framtidens energiförsörjning.

Vad hoppas ni på för pr-effekt?
– Husets gröna färg fungerar som storytelling kring vår hållbarhetsresa, när vi rekryterar, vid samtal med kunder och externa stakeholders. Varje gång någon ser huset lysa grönt och ställer en fråga om varför så har vi ett tillfälle att konkret prata om orsaken. Hållbarhet kan många gånger innehålla siffror som sätts i jämförelse med andra siffor, detta är nödvändigt eftersom arbetet med att nå våra vetenskapligt baserade klimatmål är mätbara, men vi vill också skapa kommunikation som är lätt tillgänglig för alla. Visa att vi walk the talk. Husets gröna färg är en fin visuell symbol för vårt aktiva hållbarhetsarbete.

På sociala medier har Esssity uppmuntrat sina medarbetare att ta ett foto på huset under kvällstid, när det lyser grönt och sedan skicka in bilden till Essity.

– Vi har 100 priser med koppling till projektet att dela ut. Detta är ett sätt att bygga engagemang.

Projektet har tagits fram internt, utan byråer.

I samband med lanseringen har Essity även tagit fram en dokumentärt inspelad film, inspelad av Chinook. Där figurerar fastighetsskötaren Jonny Smideland.

– Det handlar om att hitta ’riktiga’ människor och lyfta deras äkta historier och upplevelser.

Essity har även tagit fram en beskrivande film framtagen av Oddway.