Dagligvaruföretaget Coop sätter nya klimatmål i enlighet med Parisavtalet. Målen ska först godkännas av organisationen Science Based Target.

Coops klimatmål kommer att påverka även företagets leverantörer.

Coops nya klimatmål
* 25 procents minskning av klimatutsläpp från egen och indirekt verksamhet till år 2025 jämfört med 2019.

* 67 procent av Coops omsättning ska år 2025 komma från varor där leverantörerna har satt klimatmål enligt Science Based Targets för sin egen verksamhet.

* 25 procents minskad klimatpåverkan från Coops sortiment av livsmedel till år 2025.

I april 2021 släpper Coop vidare sin hållbarhetsdeklaration som företaget ska använda till att följa och säkerställa att de nya klimatmålen nås.