Fackförbundet Naturvetarna har låtit undersöka vad medlemmarna anser om sin arbetsgivares hållbarhetsarbete.

14 procent anser att verksamheten deras arbetsgivare driver inte är särskilt hållbar. 2 procent tycker att den inte alls är hållbar. Men 60 procent anser att verksamheten är ganska hållbar och 17 procent mycket hållbar.

Samtidigt anser 53 procent att arbetsgivarna ägnar sig åt greenwashing till ”viss del” och 16 procent till ”stor del”.

Naturvetarna tar frågan om hållbarhet på allvar. 54 procent anser att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har ett aktivt hållbarhetsarbete.  40 procent anser att det är ganska viktigt. Endast 6 procent tycker att det är mindre viktigt/inte alls viktigt.