Riksdagspartierna har de senaste veckorna fått besök av produktionsbolaget Grandios, som spelar in åtta kortfilmer om respektive parti. Bakom projektet står webb-tv-bolaget Adaption Media och två gymnasieelever.
 
– Det övergripande syftet är att hitta ett sätt att möta ungdomars och ungas krav på bättre pedagogik i skolan. Där gör vi nu ett försök för att se ifall informativa kortfilmer på fem minuter om våra riksdagspartier är något som kan hjälpa till i samhällskunskapsundervisningen, säger bolagets vd Daniel Pasztor.
 
Hittills har de träffat bland andra Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, medan Socialdemokraterna och Moderaterna visat på ett mindre intresse. Att det blev just politik som blev ämnet är för att valet närmar sig.
 
Bakgrunden är Vinnova-programmet Piloter 2012, som handlar om att hjälpa unga entreprenörer i Stockholm och lära dem om företagande. I höstas fick ungdomarna, i likhet med tv-programmet Draknästet, pitcha sina idéer för ett trettiotal entreprenörer, däribland Adaption Media.
 
– Tillsammans med ungdomarna kom vi fram till att video kunde vara ett intressant sätt att lära sig mer. Där ska vi nu testa bygga en samlingssida med olika filmer, säger Daniel Pasztor och tillägger att amerikanska Khan Academy varit en inspirationskälla.
 
Pilotprojektet kommer pågå fram till i maj och har av Vinnova fått totalt 300 000 kronor.
 
Filmerna kommer under projektets gång att visas i klassrummen för en utvärdering. Förhoppningen är att webb-tv i framtiden ska kunna fungera som ett komplement till läroböckerna.
 
– Tanken är att det här sedan ska fortsätta. Vi jobbar redan med en del film som ska användas i utbildningssyfte, säger Daniel Pasztor.
 
Tanken är också att de ska kunna tjäna pengar på det, men exakt hur är ännu oklart.
 
– Vi vet inte riktigt vad vi ska tjäna pengar på i dag. Vi vill ju helst inte ha Coca Cola-annonser, men någon måste betala och vi vill inte ta betalt av eleverna.
 
Daniel Pasztor tillägger:
 
– Det finns många andra bra pedagogiska hjälpsätt, som Mattehjälpen. Men alla de aktörerna lever på RUT-avdraget där du går till en bestämd plats får hjälp per timme. Vi vill hitta ett sätt där eleverna kan i egen takt ta in informationen. Spola, pausa och gå tillbaka.