Ingrid Bonde ska i första hand ersätta den tidigare finanschefen Dag Andresen som lämnat Vattenfall. Hon tar även över ansvaret för strategi och kommunikation. Därmed lämnar strategichefen Andreas Regnell och kommunikationschefen Elisabeth Ström koncernledningen. Tanken är att ledningsgruppen ska bli mindre, nu minskar den från tio till åtta. Elisabeth Ström blir dock adjungerad medlem i koncernledningen. Hennes närmaste chef blir Ingrid Bonde.
– Nu ska jag rapportera till både Ingrid och koncernchefen Øystein Løseth, säger hon, och fortsätter:
– Det är ingen stor fråga. Det blir ingen skillnad för mig som kommunikationschef.

Kommunikationsavdelningen hanterar förutom extern och intern kommunikation även public affairs och frågor om regelverket. Det betyder att kommunikationsavdelningens arbete griper in i koncernledningens.

– Ingrid ville ha lite fler ansvarsområden och få ihop finans, strategi och kommunikation. Jag tycker självklart att det är bra idé.