I ett inlägg på Facebook med titeln I Sverige kan även sanningen vara förtal, berättar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch att hon tar ett strafföreläggande i stället för att löper linan ut i det förtalsmål hon är inblandad i.

I ett inlägg på Facebook hade hon lämnat ut uppgifter om det juridiska ombudet som företrädde en man hon försökte göra husaffärer med.
Nu väljer hon att ta ett straff på dagsböter på 60 000 kronor i stället för att försöka bli friad i rätten, en process som skulle kunna pågå in i valåret 2022.

Ebba Busch undviker därmed rättsprocessen. Dock tycks hon inte anse sig själv så skyldig. Så här skriver hon på Facebook:

”Jag ansåg att hur jag handlade var inom det tillåtnas gräns, då uppgifterna finns tillgänglig på internet för var och en som vill läsa. Jag ansåg att detta innebar att uppgifterna var allmänt kända och att det därför var försvarligt att lämna dem i den aktuella situationen. Men enligt den juridiska expertisen finns det oklarheter kring den frågan och det saknas praxis kring hur uppgifter som någon själv lämnat tidigare ska bedömas i ljuset av att de finns tillgängliga idag på Internet. I brist på juridiska prejudikat har åklagaren sannolikt inget utrymme att lägga ned utredningen då rättspraxis saknas”.

Och vidare:

”Jag hade kunnat välja att gå till rättegång, att bli det juridiska prejudikat som i dag saknas för just dessa omständigheter. Men jag har ett parti att leda, i ett land med betydligt större problem än min personliga heder. I det valet väljer jag att fokusera på det som betyder mest för mig. Det parti jag leder och det land jag tjänar. En rättegång skulle ligga minst ett halvår fram i tiden, kanske mer. Den tiden har jag inte, det är inte min prioritet. Om jag då måste betala böter för att ha kallat en spade för en spade så får det vara så”.