För första gången får en designer leda juryn i reklambranschens stora utmärkelse Guldägget. Vidare slopas de tidigare film-kategorierna.

Det är Björn Kusoffsky, vd och kreativ chef på Stockholm Design Lab som har fått förtroendet att leda Guldäggsjuryn.

”Det är självklart en stor ära. Många av de mest framstående varumärkena är idag designdrivna, vilket leder till att alltifrån kommunikationsbyråer till managementkonsulter intresserar sig alltmer för designdisciplinen. Det är en spännande tid, där kreatörer både av egen vilja och omvärldens krav anstränger sig hårdare än någonsin för att företag ska förstå den avgörande betydelsen av riktigt differentierande kommunikation”, kommenterar Björn Kusoffsky.

Björn Kusoffsky lämnar redan några ledtrådar fram till guldäggen som kan vinnas i de olika tävlingsklasserna.

”Jag vill inspirera juryn att belöna det remarkabla. Enkla, intuitiva idéer som märks, men som också stärker varumärken på längre sikt”.

Nytt för Guldägget 2019 är att kategorierna Film och Onlinefilm ersätts med Kortare filmer och Längre filmer.
Kategorin Kortare gäller filmer på som mest 60 sekunder och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio. Filmerna ska ha ”en tydlig avsändare, oavsett om uppdragsgivaren betalat för utrymmet eller inte”.

Kategori Längre filmer gäller filmer över 60 sekunder långa och som publicerats på linjära och/eller digitala kanaler samt bio. Även dessa ska ha en ”tydlig avsändare, oavsett om uppdragsgivaren betalat för utrymmet eller inte”.

Deadline för inlämning är 28 januari 2019.

Utmärkelserna delas ut på Guldäggsgalan 25 april på Stockholm Waterfront.