Det rör sig om ett nytt pris som är tänkt att återkomma varje Almedalsvecka. Syftet är att belöna ett seminarium i Almedalen som anses hålla en högsta kvalitet. Från programkatalogen nomineras 10-20 seminarier som bevakas och betygssätts efter ett antal kriterier. Priset delas ut 4 juli. Huvudsponsor är Skåvsjöholm.

I juryn sitter Fredrik Solheim, vd för Skåvsjöholm, Rolf van den Brink, chefredaktör för Dagens Opinion, Francesca O´Brien Apelgren, vd för Marknadsföreningen i Stockholm, Elaine Eksvärd, retorikkonsult och Johan Schönstedt, vice vd på Effektiva Media.

 
kriterier för att bli nominerad
*
Seminariet ska ha en rubrik som lockar till besök
*
Ämnesvalet bör vara tillräckligt brett för att kunna lockabesökare även utanför det område som ämnet återfinns i
*
Sammansättningen av debattdeltagare bör vara sådan att olika erfarenheter och åsikter klart framgår
 
kriterier för bedömning seminarierna
* Arrangemanget bör vara väl genomfört, det vill säga utan onödiga störningar för besökarna
* Debattdeltagarna bör upplevas som tillräckligt kunniga för det ämne som diskuteras
* Diskussionen under seminariet ska upplevas som relevant, engagerande och tankeväckande