Almegas tidigare kommunikationschef Ann Hallsenius slutade i mars för att gå till Kommerskollegium.
 
Hon ersätts av en internrekryterad duo, Alexandra Hernadi och Lena Martinell Åkerblom, båda strategiska kommunikatörer.
 
"Som förespråkare för det moderna arbetslivet testar vi ett delat ledarskap för att kunna komplettera varandras styrkor, mina som operativ i det strategiska kommunikationsarbetet och Lenas som praktiker och administratör", berättar Alexandra Hernadi, via mejl.
 
Ändras annat i organisationen nu när ni två flyttas upp?
"Nej, vi omfördelar lite arbetsuppgifter bara", skriver Alexandra Hernadi.
 
Almega håller på att se över sin kommunikation och detta rör sig om en temporär lösning tills en permanent lösning är på plats.