Varför vill Saco driva frågan om en myndighet som granskar partiernas politik?
– Det är en fråga jag har grunnat på i många år under mina år i regeringskansliet. När jag började på Saco tänkte jag att jag som ny samhällspolitisk chef borde lyfta frågan om behovet av en oberoende analys, inte minst eftersom Saco är partipolitiskt obundet, säger Robert Boije.

Varför vill ni driva frågan just nu, har något inträffat i svensk politik som aktualiserar frågan?
– Det enklaste svaret är att det inte är så långt kvar till valet. Sedan har det varit en del debatter i medierna om exempelvis sysselsättningseffekterna av olika skatteförslag. Bland annat vill oppositionen ta bort den sänkta restaurangmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Där skulle en oberoende analys vara bra.

Strax för jul kom ju IFAU med en analys av sysselsättningseffekten av sänkta arbetsgivaravgifter för unga?
– I efterhand har de gjort en bra analys. Men det behövs även analyser av reformer som ska genomföras. Men en väl riggad oberoende myndighet eller ett institut ska det gå hyfsat snabbt att göra sådana bedömningar.

Blir inte en sådan myndighet en domare i det politiska systemet?
– Det tycker jag inte man kan säga. Det viktiga är att det sker en kvalificerad oberoende analys baserad på forskning så att analyserna inte blir skruvade.

Hur ska Saco driva frågan framöver?
– Jag är inte säker på att vi aktivt kommer att driva den vidare, men jag tyckte ändå att ett inlägg var påkallat.

När ni nu ändå har väckt frågan, underkänner ni inte indirekt det nuvarande systemet?
– Jag vill inte uttrycka de så drastiskt. Det här är ett sätt att göra det bättre.

Hur bedömer du politikernas förmåga att analysera reformförslag?
– Regeringen använder sig av tjänstemän som i stor utsträckning gör bra analyser. Men de analyserna är inte oberoende.

Hur duktiga är då oppositionspolitikerna, som inte har tillgång till regeringskansliets tjänstemän på att analysera reformförslag?
– Riksdagens utredningstjänst hjälper till med liknande analyser, men partierna kan välja att inte redovisa vissa resultat.

Kan en under regeringen underställd instans/myndighet göra oberoende granskningar av partiernas förslag?
– Ja. Det beror på hur man utformar det. Jag är rätt säker på att det går att hitta lösningar som ger tillräckligt oberoende. Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet anses vara oberoende även om dessa myndigheter idag ligger under regeringen. En variant skulle vara att slå ihop dem och ge dem mer resurser.

Borde inte medierna klara av att analysera partiernas förslag?
– Medierna fyller en viktig funktion. Men som jag har sagt, det kan göras bättre.

I ditt debattinlägg tar du upp konsekvensen av invandringen som ett exempel. Driver Sverigedemokraternas förslag om att begränsa invandringen på (för) en oberoende granskning?
– Jag har medvetet valt att inte peka ut enskilda partier. Men absolut, visst är invandringsfrågan en fråga där det går att se behovet av en bra analys.