Opinionsbildningens A och O är att ha kunskap om de målgrupper man vill påverka. Det är avgörande att ha en stabil strategisk grund vad gäller relevans och målgruppskunskap för att genomföra lyckosamma opinions- och informationsbildande kampanjer. Men hur bedriver man opinion kring frågor av nationellt intresse när det nationella ofta är likställt med Stockholm innanför tullarna?

Faktum är att regionala skillnader återfinns i form av ideologiska olikheter, regionspecifika idédebatter och skiftande bevekelsegrunder. Valresultatet visar exempelvis att Sverige är ett kluvet land. Storstadsregioner är naturligtvis närmare Stockholm, men de har en påtaglig regional identitet och stolthet. Det blir än mer tydligt om man tar sig tid att titta på de strukturella olikheter som råder. De strukturella skillnaderna mellan landsbygd och storstad minskar, men grovt förenklat är många löntagare utanför tullarna verksamma inom produktionssektorn. Lokaltidningen är en viktigare informationskälla än Dagens Nyheter, människor åker bil, inte kollektivtrafik. Dessa skillnader kan exempelvis avgöra hur man inhämtar kunskap och information. De nya mediernas betydelse för opinionsbildning och samhällsinformation kan i sammanhanget vara irrelevant för många målgrupper utanför storstäderna. En insändare i lokaltidningen kan i sammanhanget vara landsbygdens tweet.

Risken kan vara att pr-konsultbranschen blir, till stora delar, som en enda stor fokusgrupp som validerar egna antaganden och verklighetsbilder. Detta visar på att det är avgörande för oss konsulter att lyfta huvudet ur sanden och börja förstå och visa intresse för den verklighet som råder utanför Stockholms tullar.

Huvudstäder är viktiga. Det finns en naturlig logik i att opinionsbildning sker främst från och i Stockholm. Men det kan exempelvis vara väl värt att blicka mot landet för att få nya insikter och kunskaper om det politiska Sverige. Framförallt när man med hjälp av en tyst majoritet vill påverka nationella beslutsfattare. Ett bra exempel är Bil Swedens och MRFs kampanj ”Utan bilen stannar Sverige”, som effektivt utnyttjade regionala distrikt i sitt påverkansarbete för att frysa skatten på fordonsmedel.

Inför valrörelsen åkte Fredrik Reinfeldt på en landsomfattande turné för att inhämta kunskap om och öka förståelsen för väljarnas verklighet. Moderaternas framgångar kan till stora delar kopplas till en större insikt om väljarnas vardagliga problem. Det kanske är dags för oss pr-konsulter att åka på en resa genom Sverige för att inhämta kunskap om våra målgrupper?

Av Farshad Shadloo, pa-konsult, Aspekta

Artikeln finns i en längre version i Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief.