Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och public affairs, berättar om kampen om att få fortsätta tillverka cement i Sverige.

Hur ser ni på mötet som näringsminister Ibrahim Baylan höll med näringsutskottet i torsdags?

– Inramningen för vår del är en väldigt långt utdragen domstolsprocess, som vi har hamnat i och där tiden ny är väldigt knapp för att agera. Det betyder att det läge som befinner oss i nu kommer att kräva politiskt agerande för att vi ska undvika en bristsituation, säger Karin Comstedt Webb och lägger till:

– Min bild är att näringsministern och regeringen och även stora delar av riksdagen uppfattar det akuta i situationen. Det är välkommet, att det som kom samma dag, att det kommer ett mindre förslag på förändringsordning så att vi kan undvika skador på utrustningen, om förslaget går igenom. Det är ett steg i rätt riktning, om än litet. Det kommer att vara nödvändigt att ta fortsatta steg inom politiken de kommande veckorna så vi kan upprätta verksamheten. Det kommer inte att innebära att vi på något vis kringgår en hög miljöprestanda eller äventyrar miljön. Det handlar om att kunna fortsätta med verksamheten med kraven i det nuvarande tillståndet.

Näringsministern har tillsatt en fristående utredning som ska analysera effekterna av domstolens beslut. Hur ser ni på det?
 – Vi har naturligtvis delgivit information från vårt håll. Att man vill ha en oberoende röst som tittar på försörjningsfrågan har jag full respekt för. Det är viktigt att man agerar skyndsamt och så vitt jag förstår ska utredningen presenteras nästa vecka. När den finns framme förutsätter vi att det kommer ett vidare agerande från regeringen och riksdagen.

Har näringsministern agerat rimligt?
 – Jag vet att de jobbar skyndsamt i regeringskansliet och att de ser konsekvenserna. I övrigt kan jag inte recensera hans arbete.

Det tonar fram en bild av att ni skött ansökan på rätt sätt. Hur ser du på den bilden?
 – Vi delar inte den bilden. Det första vi konstaterar att när vi går in i domstolsprocessen för nästan fyra år sedan är att det till grund ligger årsvis med experters arbete med en hydrologisk utredning, naturvärdesinventering och hur ytvattnet rör sig. Underlaget är extremt gediget. Ovanligt gediget för att vara knutet till en miljöprövning. Vi använder vedertagna modeller, som ansetts tillräckliga i flertalet andra mål. I första instans konstaterar domstolen att underlaget är tillräckligt, statens expertmyndighet på vattenfrågor, konstaterar också att underlaget är tillräckligt.

Karin Comstedt Webb fortsätter:

– Sedan präglas den här typen av mål av successivt kompletterande. Det har vi också gjort under processens gång. Vi hade inte fått några indikationer från domstolen att det förelåg brister förrän beslutet kom 6 juli.  Det menar vi är synnerligen förvånande och alldeles för sent för att vi ska kunna anses ha en fungerande domstolsprocess. Domstolen borde i ett tidigt skede varit specifik med vad som brister, något vi inte vet i dag, och gett oss förutsättningar att komplettera med för redan ett år sedan.

Lokala MP-politiker på Gotland har sagt att cement kan ordnas på annat sätt och att det inte är hela världen om Cementa upphör med sin verksamhet på Gotland. Har denna process varit politiserad?

– Det vill jag inte spekulera i. Det man kan konstatera är att försörjningsperspektiven och samhällsperspektiven, är inte en del av prövningen. Det bör man nog fundera på, det samlade samhällsperspektivet. Man måste kunna väga in andra perspektiv i miljöprocesserna och göra helhetsavväganden. Det gör man inte i dag.

Hur gör ni för att få fram era synpunkter?
 – Vi jobbar naturligtvis aktivt med att informera beslutsfattare och inte minst våra kunder. Vi för också en dialog med andra intressenter om vilka valmöjligheterna är. Vi ser bekymrat på den situation vi kommer närmare till hösten. Vi har inte förutsättningarna att fortsatt vara försörjningsgarant till svensk samhällsbyggnad.

Hur har medieintresset varit?
 – Det är ju klart att detta är en viktig fråga för Sverige för hur försörjningen av ett våra absolut viktigaste basmaterial ser ut. Det är viktig att det syns i media.

Jobbar ni med public affairs- eller pr-konsulter?
 – Det vet jag inte om jag vill kommentera. Vi jobbar med rådgivning framför allt för sakfrågorna, som juridiska frågeställningar, men också med den bästa expertisen som finns inom hydrologi och vattenmodellering och naturvärden, säger Karin Comstedt Webb och lägger till:

– Vi bedriver en transparent kommunikation löpande och det gjorde vi redan innan fick beslutet från domstolen.