C-ledamoten Helena Lindahl och Helena Lundgren, oppositionsråd i Vindeln, tar debatten om det kommunala utjämningssystemet med både Malmö och kommunikatörer som slagträ, i ett debattinlägg i Expressen.

”Malmö tar ensamt emot mer pengar från utjämningssystemet än de 52 minsta kommunerna gemensamt får dela på. Samtidigt läggs byskolor ned i allt snabbare takt i norr, och det sparas på personal på äldreboenden”, skriver de två C-politikerna.

De konstaterar att ”i dag har storstadsregioner blivit allt större mottagare av stödpengarna”.

De anser att Malmö kommun inte sköter sina affärer.

”Vi behöver en fördelning som premierar tillväxt och framåtanda – inte ett stödsystem som permanent täpper till svarta hål i ekonomiskt misskötta storstadskommuner”.

Och vidare:

”Därför behöver systemet förbättras och förtydligas om syftet ska vara att utjämna skillnader mellan stad och land snarare än att möjliggöra för kommunala skateboardsamordnare och bataljoner av kommunala kommunikatörer i större städer”.