”En lång och skakig väg ligger framför oss”, när det gäller ekonomins återhämtning efter korona, konstaterar Business Sweden i sin senaste prognos i rapporten Globala Ekonomiska Utsikter.

Business Sweden konstaterar att återhämtningen har börjat.

”Osäkerheten kring utvecklingen av pandemin är dock fortsatt stor men som det ser ut nu, trots ökande smittspridning i flera länder, kommer man sannolikt kunna undvika nya omfattande restriktioner och nedstängningar av hela samhällen. Det betyder att vi väntar oss en fortsatt återhämtning i den globala ekonomin framöver”, kommenterar Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.

Under hösten 2021 förväntas 40 procent av världens länder ha återhämtat sig. Året därpå förväntas 80 procent ha nått upp till förkrisnivå. Det går långsammare i Europa än i Asien.

”Det mesta talar för att vi har det värsta bakom oss men det dröjer in på 2022 innan den europeiska ekonomin är tillbaka på förkrisnivå. Det slår naturligtvis hårt på den svenska exporten då mer än 70 procent går till Europa. Det finns dock vissa ljuspunkter, framför allt kring tjänsteexporten som väntas ta mer fart i takt med pågående 5G-uppgraderingen”, fortsätter Lena Sellgren.