Omdaningen innebär att Bonniers åtta affärsområden får agera självständiga bolag och kommer att styras strategiskt genom styrelsen för respektive bolag i stället för genom koncernbolaget Bonnier AB. Detta ska vara klart 1 januari 2019.

Bonniers ägare fusionerar även Bonnier AB och moderbolaget Bonnier Holding till mindre ägarbolag. Vd blir Holdings Erik Haegerstrand.
Koncernchefen Tomas Franzén ska driva förändringsarbetet under hösten och sedan avveckla sig själv. Dock ska han vara styrelseordförande i News, Broadcasting och Adlibrisgruppen.

Styrelseordförande i Bonnier Books blir Maria Curman som sedan tidigare också är ordförande i SF Studios. Under hösten ska det rekryteras ytterligare externa ledamöter till bolagens styrelser.

Bonniers nya bolag
Adlibrisgruppen, vd Johan Kleberg

Books, vd Håkan Rudels

Broadcasting, vd Casten Almqvist

Business to Business, vd Karmo Kaas-Lutsberg

Magazines, vd Lars Dahmén

News, vd Anders Eriksson

SF Studios, vd Michael Porseryd

Ventures, vd Ulrika Saxon