"Björn Ulvaeus, eller rättare sagt Mastercards pr-byrå, skrev en lika underhållande som världsfrånvänd debattartikel om vådan av kontanter i samhället. Det ingen måtta på vilket elände dessa för med sig i form av inbrott, svartarbete, svält i Afrika och otäcka bakterier. Kritiken har varit massiv och vi tycker lite synd om Björn Ulvaeus som förefaller ha blivit utnyttjad av kortföretagen som enbart har en fråga på sin agenda – att tjäna mer pengar.

I debatten hävdar pr-byrån att det kostar mer att använda kontanter än kort. Säkerhetsbranschen har dock nyligen gjort en studie på området som visar att det faktiskt förhåller sig tvärt om: För butiker och restauranger är betalningar som sker kontant billigare att hantera i 74 procent av fallen jämfört med betalningar som sker med betal- eller kreditkort.

Studien gjordes för att det saknades fakta på bordet i en debatt som domineras av en stark lobby för avskaffandet av kontanter. Bakom lobbyn står förstås bankerna och kortföretagen, som ökar sina vinster om beroendet av betal- och kreditkort ökar.

Ett argument mot kontanter som är värt att ta på allvar i Ulvaeus-Mastercards debatt är rånrisken. Att bli rånad är en traumatisk upplevelse och vi jobbar målmedvetet med att förbättra säkerheten vid kontanthantering. Det ser vi också resultatet av. Exempelvis har antalet bankrån minskat från 110 rån år 2008 till fem rån under förra året. Förra året anmäldes till polisen 8 596 kortbedrägerier och 21 354 bedrägerier som skedde med hjälp av Internet.  Internetbedrägerier har under den senaste femårsperioden ökat med 108 procent.  Digitala pengar är således hårt drabbade av brott och försvinner oftare och i större mängder än de förhållandevis små mängder kontanter som försvinner vid rån.

Kortbedrägerier, liksom andra säkerhetsaspekter, har helt – och förmodligen medvetet – kommit i skymundan i debatten. Men ett datorhaveri, oavsett om orsaken är en naturkatastrof eller en medveten attack, skulle snabbt kunna radera ut bankkonton för individer, företag och viktiga samhällsinstitutioner. Idag saknas det beredskap för sådana situationer. Att kontanter är viktiga ur krisberedskaps perspektiv fick exempelvis invånarna i New York bittert erfara när orkanen Sandy för ett år sedan slog ut stadens strömförsörjning och de digitala pengarna därmed slutade att fungera.  Kan något liknande inträffa i vårt land?
 
Vi har inget principiellt för eller emot det ena eller det andra betalmedlet. Vi lever i ett fritt land och förespråkar att människor själva bör få välja hur man vill betala och många föredrar kontanter och ett av skälen är för att kontanter är billigare att hantera än kort.
Då det inte alltid går att lita på att de digitala pengarna fungerar och då det finns betydande risker med ett kontantlöst samhälle finns ingen som helst anledning att stämma in i lobbykören för kontanternas försvinnande.
Vi är uppriktigt förvånade att Björn Ulvaeus ställer upp på ett sådant uppenbart pr-jippo. Det faktum att Mastercard är huvudsponsor till Björns Abbamuseum borde inte göra någon skillnad."
 
Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, tidigare rikspolischef