LOs 300 ombud samlas den 25-28 maj i Stockholm. Totalt har det kommit in 368 motioner från förbunden.
– Motionerna handlar både om hur vi har det på jobbet med sådant som arbetsmiljön, arbetstider och inflytande. Men de handlar också om vad som händer då man inte har ett jobb, hur stor blir pensionen, vad gäller om jag blir sjuk eller arbetslös, säger Johan Hall, pressekreterare på LO.
 
En fråga som ofta tas upp bland motionerna är om otrygga anställningar. De mer otryggare formerna drabbar främst unga och invandrare på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar också antalet anställda i bemanningsföretagen.
– På den allt mer otrygga arbetsmarknaden ökar också förekomsten av arbetskraft från andra länder som tillfälligt ska arbeta i Sverige, alltför ofta med usla arbetsvillkor, säger Johan Hall.
 
Motionärerna anser att facket bör jobba för att begränsa både visstidsanställningar men också möjligheterna att ta in bemanningsföretag. Dessutom bör Migrationsverket kunna få säkerställa anställningsavtalen, enligt Johan Hall.
– Att ha ett jobb avgör livsvillkoren för de allra flesta. Därför kommer LOs styrelse att inför kongressen lägga fram en rapport om hur vi återigen ska nå full sysselsättning i Sverige.
 
Ardalan Samimi