Debattartikeln bygger på en SNS-rapport om forskningen. Enligt Laura Hartman finns det ingen forskning som tyder på privatiseringen gynnat välfärdssektorn. Hon skriver: ”Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.”
Tjänsteföretagen Almega, där Vårdföretagen, ingår ifrågasätter Laura Hartmans slutsatser.
– Efter att ha tittat i SNS rapporten säger jag att det inte går att dra några andra slutsatser än att det inte finns tillräckligt med forskning. Det går inte att dra några slutsatser år något håll, säger David Wästberg, presschef på Almega.
Han fortsätter:
– Rapporten visar att det krävs mer forskning. Det välkomnar vi. Vi är inte rädda för en granskning. Vi tror vi står oss bra.
David Wästberg anser att Laura Hartman inte har stöd för sin debattartikel i SNS-rapporten.
– Hennes slutsatser finns det inte stöd för i resten av boken. Hennes egna åsikter skiner igenom tydligt.
David Wästberg utvecklar:
– Hon driver tesen att en avreglerad vård ökar segregationen och tillskriver vården negativa åsikter hon inte har stöd för. Då får man ifrågsätta varför hon drar de slutsatser hon inte har stöd för. Det är rimligt att hon har en politisk agenda.
David Wästberg tycker annars att SNS har ett ”gott anseende” och att neutraliteten har gett stiftelsen ”har byggt deras förtroende”.
Hur påverkas detta av forskningschefens debattartikel?
– Det återstår att se vad de gör av det och hur de driver frågan vidare.
Även Vårför