Med hjälp av SCB har tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega tagit fram en rapport som visar att tjänstesektorn är en ”integrationsmotor”.

Därmed vill Almega få ytterligare gehör för sina politiska förslag.

”Vi menar att integrationspolitiken måste prioritera villkoren för de yrken och de företag som skapar jobb åt nyanlända och utrikes födda”.

Almega hoppas rapporten ska driva på för organisationens prioriterade frågor såsom:

* Sänkta arbetsgivaravgifterna med tre procent.
* Etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa.
* Kompetensavdrag.
* Skärpta krav för arbetsmarknadsreglerna.

Rapporten visar:

* Sysselsättningsökningen för alla män har legat på 2,3 procentenheter mellan 2014 och 2018 och med 5,7 procentenheter för utrikes födda män. För samtliga kvinnor har sysselsättningen ökat med 2,1 procentenheter, medan siffran för utrikes födda kvinnor har sysselsättningen ökat med närmare fem procentenheter.

* Sysselsättningen för män i absoluta tal i särskilt utsatta områden har ökat med 16 procent för män och med 14 procent och för kvinnor.

* De vanligaste yrkena för män i utsatta områden år 2018 är transport, restaurang, industri/tillverkning, städning och vård/omsorg.

* De vanligaste yrkena för kvinnor i utsatta områden är vård/omsorg, skola, städning, restaurang, butik, administration.

* De vanligaste yrkena bland nyanlända män i särskilt utsatta områden är transport, restaurang, industri/tillverkning, bygg, städning, vård/omsorg

* De vanligaste yrkena bland kvinnor i särskilt utsatta områden är vård/omsorg, skola, städning, restaurang, butik, administration.