Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega ger sig ut i särskilt utsatta områden för att ta reda på hur föräldrarna där ser på att välja skola.

Almega lät undersökningsföretaget Demoskop genomföra en undersökning bland 500 föräldrar i 29 särskilt utsatta områden.

– Vi måste prata med människorna som bor i utanförskapsområdena och inte bara om dem. Det görs för sällan. I den här frågan som är väldigt omdebatterad var vi intresserade av att höra hur människor ser på valfrihet och rätten att välja skolor, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Undersökningen visar att 92 procent känner till att det går att välja skola och 82 procent har gjort ett val. 80 procent uppger att eras barn går i kommunal skola och 19 procent i friskola. 31 procent anger att de har bytt skola utan att flytta. 88 procent anser att det är viktigt att kunna välja skola.
Vid val av skola kommer tre faktorer i topp:

1. hög andel behöriga lärare.
2. trivsam miljö
3. skolan uppvisar goda resultat

1 procent anger att det är viktigt att välja skolor där eleverna har liknande bakgrund som barnet.

– Det finns en bild av att man i utanförskapsområden inte är lika intresserade av valfrihetsfrågor. Den bilden är ju helt felaktig. Och bilden är också att om man skulle vara intresserad av att välja, så är det för att man väljer skolor där barnen har en liknande bakgrund. Men föräldrarna trycker på kvalitetsaspekten, man vill ha en bra skola. Kvalitet och inte kultur är avgörande, säger Andreas Åström.

Almega har jämfört resultaten med Skolenkäten som genomfördes 2020. Föräldrar i särskilt utsatta områden är generellt mer nöjda med sina skolor än rikssnittet (se tabell).