Centralt för det nya varumärket blir begreppet ”lyftkraft”.

– Det står för att vi ska lyfta blicken, testa nya idéer och kraften att skapa förändring. Det ska genomsyra allt vi gör, vårt varumärke och vår kommunikation, säger Cecilia Österholm, kommunikationschef på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter har från start en portfölj på 45 miljarder kronor i åtta städer, bland annat World Trade Center, Signalfabriken och Ellery Beach House.

Alecta Fastigheter kommer inledningsvis inte att slå på trumman och gå ut brett om det nya varumärket utan mer göra saker först och kommunicera sedan.

arbetsgrupp Alecta Fastigheter
Cecilia Österholm, marknads- och kommunikationschef
Josefine Fors, projektledare 

arbetsgrupp Identity Works
Marie Rudolphie, kundansvarig
Nikolaj Kledzik, design director
Linda Redig, projektledare
Rasmus Kellerman, designer
Johanna Reis, kommunikation/copy