Enkäten skickades till 2 244 medlemmar av undersökningsföretaget Hero. 675 svarade.
Svaren visade att 74 procent inte alls påverkades av den senaste tidens medieturbulens kring vårdföretagen. Endast 1 procent, alltså 6-7 företag har fått avtal uppsagda. 5 procent, alltså drygt 30 företag har fått ”kritiska signaler” från politiker medan 15 procent har fått kritiska frågor från kunder och anhöriga.
Däremot tror hela 74 procent att medieturbulensen ”minskar förtroendet för privat vård och omsorg generellt”.  16 procent svarar nej på frågan och resten vet inte.
Det är ”rapporter om kvalitetsbrister och vanvård” (49 procent) och debatten om riskapitalbolag som ägare, skatteplanering (40 procent)” som är de faktorer som påverkat branschen mest.
På frågan vilka åtgärder som behövs för att stärka förtroendet anger 57 procent ”nationella kvalitetskriterier”, 56 procent ”ökad hänsyn till kvalitet i upphandlingar” och 42 procent ”bättre uppföljning”.
Långt ner på listan (14 procent) kommer ”större öppenhet mot media”.