Då ska det gå att få investeringsstöd för upp till 35 procent av de godkända kostnaderna. Detta kräver en höjning av budgeten för installation av solceller med 210 miljoner kronor.
 
Sedan 2009 har regeringen satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt. Samtidigt har kostnaderna för att utveckla solceller under de senaste åren minskat dramatiskt och statistiken från investeringsstödet visar att kostnaden per installerad kilowatt el halverats från 2009 till 2012.