Visit Sweden ska koncentrera sin marknadsföring till Europa och ”långväga marknader”. Kontoren i Norge och Danmark läggs ned. Detta efter att Visit Sweden inte fått sedvanliga pengar från regeringen till sina programansökningar.

Visit Sweden har sökt pengar till dessa program, men har ännu inte fått något besked. Därmed har Visit Sweden 10 miljoner kronor mindre och själva grundanslaget à 104,6 miljoner kronor att röra sig med år 2020.

– Grundanslaget ska täcka kostnader för löner, kontor och system och de ökar hela tiden av sig själva. Vad vi nu gör är att försöka skapa ett utrymme för att göra mer marknadsföring även om grundanslaget ligger kvar på samma nivå. Då har vi gjort ett vägval, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden.

17 anställda i Norge och Danmark kommer att påverkas av neddragningarna.

– Vi har inlett MBL-förhandlingar. Efter det får vi ge besked om varsel och uppsägningar.

Tanken är nu att den svenska besöksnäringen ska sköta marknadsföringen av Sverige själva i Norge och Danmark.

– Danskar och norrmän har inte samma behov av kommunikation om den svenska livsstilen och liknande som andra marknader. I Norge och Danmark finns de bästa förutsättningarna för besöksnäringen att ta över. Vi kommer att vara med och stötta och hjälpa till med insikter under en övergångsperiod.

Visit Sweden ska nu förvalta pengarna ”det minsta beloppet många år” på ”bästa sätt”.

– Vårt uppdrag är att marknadsföra Sverige i sin helhet och förmedla en Sverigebild så att många väljer Sverige i stället för att åka någon annanstans. Vi vet att resandet ökar och att det finns stora strömmar att attrahera.

Enligt Visit Swedens målgruppsanalyser planerar 25 miljoner människor i Tyskland att resa till Sverige de närmaste åren, och i USA ligger motsvarande siffra på 19 miljoner.

– I Norge och Danmark går det att jobba med en annan och mer effektiv produktmarknadsföring. Så då väljer vi att använda de statliga pengarna i de länder där vi behöver kommunicera en övergripande Sverigebild, och där de kan skapa nytta genom att nå fler resenärer.

Visit Sweden använder Prime som kommunikationsbyrå.