Sedan tidigare har Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet i Stockholms stad sagt nej till iden om ett vinter-OS i Stockholm och Åre 2022. I dag kom dödsstöten när också Moderaterna säger nej. Moderaterna tror helt enkelt att det blir för svårt att räkna hem affären utan att skattebetalarna drabbas.
 
"Även om kalkylerna är väl genomarbetade bedömer vi att intäkterna sannolikt kommer vara lägre och kostnaderna högre än utredningen indikerar", säger Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm i ett pressmeddelande.
Han flaggar dock för att det kan bli aktuellt med en ny ansökan.
"Med längre tid till ansökningsdatumet är det möjligt att andra lösningar hade varit möjliga. Stockholm är en vintersportstad och jag öppnar för att arrangera vinter-OS i framtiden", skriver Sten Nordin.
Förstudien, som utfördes av bland annat Nordic PA och JKL och kostade 600 000 kronor, får dock beröm av finansborgarrådet.
 
"SOK har presenterat en seriös förstudie kring ett eventuellt vinter-OS i Stockholm och Åre 2022. Vi är stolta över att man anser att Stockholm kan stå som arrangör för ett sådant stort idrottsevenemang, skriver Sten Nordin.