Konsumentverket driver ett mål i Marknadsdomstolen mot Snusbolaget för att få fram en praxis för marknadsföring av tobak. Detta trots att lagen som ska prövas, kommer att skrivas om. Konsumentverket får kritik av tunga rikspolitiker och Svensk Handel för hur verket hanterar situationen. Men Konsumentverket står på sig.
Bakgrunden är att den befintliga lagen om marknadsföring av tobak inte är vad Konsumentverket anser vara glasklar. En viss, reglerad marknadsföring av tobaksprodukter, är tillåten för fysiska försäljningsställen, men huruvida det gäller även webbsajter kommer det att tvistas om. Närmare bestämt i Marknadsdomstolen. Där vill Konsumentverket skapa praxis genom att driva en process mot Snusbolaget som säljer snus via e-handel.

I december 2018 avslog riksdagen regeringens förslag på nya marknadsföringsregler för tobak eftersom det bland annat stred mot EUs regelverk vad gäller att skilja fysiska butiker och e-handel. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen senast den 19 mars år 2019 skulle återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag, där det bland annat klart ska framgå att marknadsföring online och offline ska ha samma regler. Det har dock inte skett.

Flera riksdagspolitiker är kritiska till att Konsumentverket föregriper den lagstiftning som ska komma. En av dem är M-ledamoten Lars Beckman.

  – Ska en myndighet föregripa eller invänta en lagstiftning? Det är självklart att riksdagen stiftar lagar och myndigheterna följer lagen. Det är inte rimligt att en myndighet använder en lagstiftning som inte finns, säger han.

Lars Beckman, sitter också med i Konsumentverkets insynsråd. Han och andra politiker i insynsrådet bestämde sig för att fråga Konsumentverket om hur de resonerar och mejlade in frågor inför insynsrådets möte i december 2019.

– Vi begärde ett skriftligt svar i insynsrådets protokoll om vilket stöd myndigheten anser sig ha för att föregripa en eventuellt kommande lagstiftning.  Men vi har inte fått något svar.

Hur ser du på att ni inte har fått svar?
 – Det väcker ju frågetecken och det betyder att vi på nästa möte i insynsrådet, den 4 februari, kommer att ta upp frågan igen om varför man eventuellt föregriper en lagstiftning.

Kan det vara så att Konsumentverket har uppfattat det som att regeringen har gett mandat att driva process i väntan på att den nya lagstiftningen är på plats?
– Regeringen kan inte ha en åsikt om det. Det är riksdagens som bestämmer när det gäller att stifta en lag. Det är rimligt att Konsumentverket skriftligen berättar hur man tänker. Reder vi inte ut frågan i insynsrådet nästa gång, får ministern komma till kammaren och förklara hur myndigheten agerar.

Jolanda Girzl, näringspolitisk expert, Svensk Handel, har själv jobbat på Konsumentverket. Hon är kritisk till sin förra arbetsplats.

– Det är anmärkningsvärt att man inte tar upp frågor från insynsrådet när man har lovat att komma med skriftliga svar. Och det är allvarligt att man inte tar upp ställda frågor i protokollet och att de inte diarieförs.

Hon är ”förvånad” över Konsumentverkets sätt att jobba.

– Vi hade enkelt kunna få frågan besvarad och då hade vi kunnat få en annan förståelse för upplägget. Det är ju väldigt viktigt för ett företag att ha samma möjligheter att marknadsföra sig som andra. Då är det viktigt att var rak och tydlig med den information som efterfrågas. Jag trodde aldrig att det skulle bli så här, utan hade trott att vi skulle få svar.

 

Markus Lindblad chef för external affairs på Haypp, som driver Snusbolaget, är inne på samma linje som Jolanda Girzl:

– Konsumentverket har under långt tid drivit en egen agenda och sett det som ett eget uppdrag att så mycket som möjligt begränsa möjligheterna att marknadsföra, kommunicera och sälja tobak, mot riksdagens vilja och mot ett enigt socialutskott.  Det är att agera utöver sitt uppdrag och mandat, säger han och fortsätter:

– Vi anser att riksdagen är väldigt tydlig i sitt beslut. Tills regeringen återkommer med en lagändring, ska reglerna för marknadsföring av tobaksprodukter vara samma för offline som online. Konsumentverket borde se på marknadsföring online som tidigare, vilket man inte gör. Man försöker baka in sin egen tolkning. Man tar in de nya reglerna, trots att riksdagen har underkänt dem. Konsumentverket har tagit ett beslut som de inte har rätt till att ta och vill nu använda marknadsdomstolen för att skapa praxis i strid mot riksdagens vilja.

Markus Lindblad varnar för att processen i Marknadsdomstolen ytterligare kan försena den nya lagstiftningen.

– Konsumentverket agerar offentlighetsrättsvidrigt och det kan stoppa upp lagstiftningen. För regeringens utredare kan behöva vänta in en process där Konsumentverket försöker skapa egen praxis.

Markus Lindblad tycker att Konsumentverket självt ska komma fram till att inte ”överpröva riksdagens beslut” och att inte driva målet i marknadsdomstolen.

– Konsumentverket riskerar ju att skapa en praxis som är irrelevant på ett företags bekostnad. Lagen kommer vara ändrad när domstolsprocessen är klar. Vad har de uppnått då? För oss som företag innebär det stora kostnader och vi tappar marknadsandelar i förhållande till våra konkurrenter.

– Det finns ingen vilja till dialog. De har enbart svarat oss med ett brev och meddelat att frågan nu ligger hos Konsumentombudsmannen, alltså GD-sekretariatet.

Gabriella Fenger-Krog, är enhetschef på Konsumentverket och har tillfälligt fått ta över även den andra enheten, som hanterar tobakslagstiftningen, då dess chef har slutat.

– Det jag kan säga är att det står i insynsrådets protokoll att frågan har rests och som jag förstår hade den besvarats där. Insynsrådets roll är att ha insyn i vår verksamhet och även kunna stödja och ge myndighetschefen råd mer i de specifika frågorna som rör tillsyn. Då är det ju mycket bättre att prata med den chefen eller juristerna som jobbar just med den frågan. Som jag förstår har det också gjorts.

Men Insynsrådet hade ju förväntat sig ett skriftligt svar på frågan?
 – Jag var inte med på mötet så det måste jag kontrollera. Men ställer man frågor till en myndighet ska myndigheten svara.

Varför driver ni ett fall där den praxis som skapas kan vara irrelevant när den kommer?
 – Vi har ett uppdrag att utöva tillsyn över olika lagar varav tobakslagen är en. Då tittar vi på hur befintlig lag ser ut. Är något oklart, vill vi förstås få fram praxis. Här vill vi att domstolen ska komma fram till ett avgörande om vad som är ett försäljningsställe. Det är så vi alltid jobbar.”

Lagen ska skrivas om och frågan är om ni föregriper lagstiftningen?
– Tyvärr är jag dåligt insatt. Det är möjligt att lagen ska skrivas om. Och det är säkert en lång process innan det är klart. Men det är befintlig tobakslag man har utgått ifrån och bedömt att rättsläget är oklart och att här behövs ett svar.

Riksdagen har givit direkt till regeringen att ta fram ett lagförslag där det inte ska vara någon skillnad på fysiskt försäljningsställe och webbsidor vad gäller marknadsföring. Så varför driver då Konsumentverket ärendet vidare när lagen kommer att ändras?
– Frågan är när lagändringen kommer. Det tar ju tid. Nu vill man få det prövat för att det tar lång tid innan lagstiftningen träder i kraft. Har det ens tillsatts en utredning?

Det uppfattas som att ni har en agenda och driver er egen opinionsbildning.
– Opinionsbildning håller vi inte på med. Vi driver tillsynsärenden. Konsumentombudsmannens uppgift är också att driva prejudikat.

En längre version av artikeln finns i Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief