LOs har presenterat ett förslag som har diskuterats i Hamnarbetarförbundets förbundsledning. Transportarbetareförbundet var positiva inför den presskonferens som Hamnarbetarförbundet hade kallat till klockan 14 i dag och trodde på ett besked om samgående. Så blev det inte.
– Vi tolkar det som att de säger nej till förslaget som LO har presenterat i stället kommer med ett eget förslag och egna krav, säger Peter Winstén avtalssekreterare Transportarbetareförbundet.
 
Vilka krav ställer Hamnarbetarförbundet?
– Des vill de bilda ett nytt förbund och att vi då ska se över vår verksamhet och stadgor, sedan tolkade jag det också som om att de vill ha ett trepartavtal med Sveriges Hamnar.
Hur ser ni på Hamnarbetarnas förslag?
– Som förbund med 60 000 medlemmar kan vi inte ändra våra stadgor för att gå samman med ett förbund med 1 300 medlemmar. Det skulle bli omöjligt.

Vad händer nu?
– Vi har inte haft någon diskussion sedan mötet med LO. Kommer det propåer, ställer vi upp på samtal.

Hur känns det?
– Nja, vi var positiva i går, men det föll inte i god jord tydligen. Men det är ändå bra att de vill samtala.