Det fackliga samarbetet 6F vill skrota industriavtalet och det så kallade märket. Här är 6Fs förslag på en ny lönebildningsmodell.

LO-fackförbunden inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko, har i dag presenterat ett nytt förslag för lönebildningsmodell. Syftet är att jämna ut löneklyftor, bland annat mellan man och kvinnor.

* LO och PTK (privattjänstemännen) förhandlar om arbetsmarknadens löneökningstakt gentemot arbetsgivarna.

* ”Kraftfulla låglönesatsningar” för alla med lön under 28 000 kronor per månad.

* Löneökningarna ska följa inflationsmålet snarare än löneökningarna i omvärlden.

* LO-samordningen ska ha ”företräde framför andra sammanslutningar”.

*  Alla ”viktiga” avtalsfrågor ska godkännas av LOs styrelse.