De stora miljöorganisationerna och regeringen är besvikna över utfallet av FNs klimatmöte COP 25.

WWF skriver på sin sajt att man ”är besvikna och vill se ökade klimatambitioner från fler stora utsläppsländer nästa år”.

” Under förhandlingarna i Madrid bromsade många av de stora utsläppsländerna processen när resten av världens länder ville gå framåt och snabbare minska klimatutsläppen. EU, däribland Sverige, ville agera snabbare och i linje med vad vetenskapen” berättar Världsnaturfonden WWFs klimatexpert Ola Hansén.

Han berättar vidare:

”Den slogan man tagit fram för klimatmötet i Madrid var ”dags att agera”. Men när förhandlingarna avslutades idag var det tydligt att många av de stora utsläppsländerna som USA, Kina, Indien, Japan, Brasilien och Saudiarabien INTE agerade enligt detta eller utifrån vad vetenskapen kräver. EU var den enda stora utsläpparen som var tydlig med att man avser öka sitt åtagande under nästa år”, berättar Ola Hansén.

Naturskyddsföreningen är ”djupt besviken över resultatet”.

”Jag har följt klimatförhandlingarna sedan 1996 och jag har aldrig upplevt en liknande avgrund mellan vad vetenskapen och folket kräver och vad den gemensamma globala politiken levererar. Ett antal länder har valt att sätta sina egna intressen före planetens och blockera möjligheten att komma fram till något som inger hopp om infriade klimatlöften. I ljuset av vad som står på spel är det helt oacceptabelt”, kommenterar Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Caroline Westblom, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen, kommenterar:

”En liten ljusglimt mitt i all besvikelse är trots allt att en grupp länder till slut vägrade acceptera kryphål i de regler för handel med utsläpp som förhandlades här. Vi i civilsamhället har varit glasklara i vårt budskap om att det är bättre att avbryta förhandlingarna och plocka upp dem nästa år, än att anta något som riskerar att underminera hela Parisavtalet. Därför välkomnar vi att det inte kom något beslut i frågan”.

Dagens Nyheter berättar att Artikel 6 var ”den stora stötestenen”, och då framför allt ”frågan om att nuvarande regler medger dubbel bokföring av utsläppsminskningar”.

”Det är enormt oroande. För det här är också en möjlighet för världen att jobba snabbare om vi kan jobba tillsammans, men nu skjuts frågan upp ett år. De här helt självklara reglerna måste vara färdiga då, för om vi ska kunna öka takten så behöver vi jobba tillsammans”, säger klimatminister Isabella Lövin..

Hon pekar särskilt ut Brasilien:

”Just Brasilien är det land som tillsammans med Australien och Saudiarabien mest spjärnar emot vissa formuleringar i artikel 6 och andra delar av det historiska Parisavtalet från december 2015”.

Isabella Lövin anser att EU har försvagat sin position sedan USA lämnade Paris-avtalet.

”Med USA fanns klara påtryckningsmöjligheter mot andra länder att komma med i arbetet, men nu är det EU som är den stora ekonomiska kraften i världen som jobbar för höjda ambitioner. Andra stora utvecklingsländer som Kina och Indien drar sig nu tillbaka och kan lugnt fokusera på att prata om historisk skuld och kompensation”.

Greenpeace har tidigare kommenterar EUs utsläppsmål.

”En 50-55-procentig minskning till 2030 är inte nog. Naturen förhandlar inte och ju längre vi väntar med nödvändiga förändringar, desto mer skada gör vi och desto dyrare blir det. Genom att dröja med förlag på nya 2030-mål riskerar EU-kommissionen att underminera Parisavtalet och hoppet om ledarskap i klimatfrågan från EU-håll”, kommenterar Franziska Achterberg, talesperson för EU-frågor hos Greenpeace.