Därmed landade intäkterna på 15 miljoner kronor. Samtidigt steg intäkterna från 600 000 kronor till 1,3 miljoner kronor. Enligt Wildeco är det första året med tillväxt sedan sammanslagningen med Taurus.
 
– Vi har målmedvetet koncentrerat verksamheten på finansiell kommunikation där vi i dag erbjuder högkvalitativ byråproduktion och strategisk ir-rådgivning. Det är två erbjudanden som fungerar bra tillsammans och som väl motsvarar många kunders behov. Att vi nu åter växer är resultatet av ett flerårigt förändringsarbete, säger byråns partner Jacob Nyberg.
 
Under året har Wildeco dessutom fått in ett antal nya kunder, som Feelgod, Episurf Medical, Ratos och Sjätte AP-fonden. Wildeco har också värvat två nya konsulter, vilka ska presenteras inom kort.