WEBB-TV. Riksdagen håller en öppen utfrågning om penningpolitiken.