År 2010 gjorde Volontaire en rörelseförlust på -321 000 kronor och fick sätta upp en kontrollbalansräkning efter att aktiekapitalet var förbrukat. Under 2011 vände dock byrån uppåt genom att öka omsättningen med 11 procent till 13 miljoner kronor. Det medförde att byrån lyckades prestera ett rörelseresultat på 125 000 kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 15 snittanställda.