Projektet kostar 60 miljoner kronor, varav ABB och Vattenfall delar på merparten. Att Gotland och Almedalen er bjuder en pr-möjlighet för hårt mediepressade Vattenfall, sticker inte Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls vice vd och Nordenchef, under stol med.
– Det ger oss stora möjligheter att tal om frågan om  smarta nät.
Med projektet Smart Grid Gotland ska ABB och Vattenfall bygga ett smart elnät som bland annat ska balansera belastningen i nätet som sker vid elleveranser från gotländska vindkraftverk. Men Torbjörn Wahlborg är samtidigt nöjd med att det åter finns möjligheter för bolaget att investera i kärnkraft, efter att riksdagen fattade beslut om detta 23 juni.
– Propositionen innebär att när vi överväger nya typer av lösningar, tar vi hänsyn till kärnkraften är ett alternativ. Det känns bra att inte behöva välja bort ett energislag.
Hur långt gångna är era kärnkraftsplaner?
– Det är inte säkert att vi bygger kärnkraft. Det beror på hur konkurrenskraftig el den producera. Just nu ser det ut som kärnkraften klarar det.
Hur ser du på energipolitiken i stort?
– Den stora frågan är klimatet. Där får vi inte bara titta på Norden. Vår elförbrukning är väldig liten. Klimatet är ett globalt problem. Vi borde jobba mer aktivt för att lösa frågan i Europa.
Vattenfall är som statligt bolag som är mycket politiskt uppmärksammat, exempelvis förs en debatt om vem som ska äga bolaget och hur det ska styras. Hur ser du på det?

 

– Vi jobbar på långsiktigt och anpassar oss efter ägarna. Vi har alltid varit statligt ägda och det har fungerat hittills. Man får inte glömma att politikerna ser och inte vill förstöra värdet i bolaget. Vi har ju levererat vinster på 40 miljarder kronor och skatter på 60 miljarder kronor de senaste åren.  
Du har varit Vattenfall-chef i Polen i 14 år. Vad finns för skillnader i polsk och svensk energipolitik?
– Den största skillnaden är att klimatfrågan inte är lika stor i Polen som i Sverige. Där är ekonomin en större fråga för gemene man. Men jag ät väldigt stolt över att Vattenfall har lyft in klimatfrågan i Polen, säger Torbjörn Wahlborg.
Ni använde er egen kommunikationschef som moderator. Varför?
– Jag vet inte. Jag blev också förvånad. Vi kanske sparar pengar.
– Det stämmer. Jag tyckte det var onödigt att lägga 20 000 kronor på en moderator, säger Vattenfalls kommunikationschef Elisabeth Ström.