Beslutet att lämna Tria-samarbetet togs av fackets medlemmar i dag under kongressen, efter att ett antal motioner med förslaget kommit in.
 
Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, Vision och Unionen för studenter. Studenter anslutna till Tria är medlemmar i alla tre förbund under studietiden, och när utbildningen är klar kan studenten välja ett förbund.
 
Men Unionens medlemmar anser att det inte är klart vilka som står bakom samarbetet.
 
I stället ska Unionen satsa på att starta upp en egen verksamhet riktad mot studenter. Ett koncept för den verksamheten ska vara klart till hösten 2012.
 
Unionen lämnar Tria den 31 mars.
 
Ardalan Samimi