Avdelningen bildades i somras och blir 8-9 personer stark, berättar Svenskt Näringslivs vice vd Annika Lundius. Hon berättar om valet av Tobias Krantz som chef för gruppen.
– Vi har haft en extern rekryteringsfirma på detta. Tobias är duktig ledare och ett tungt namn inom området. Vi är mycket nöjda.

Vad ska avdelningen prestera?
– Det ska Tobias svara på.

Du är han chef. Vad förväntar du dig att han ska leverera?
– Avdelningen ska syssla med utbildning, forskning och innovation. Utbildning är viktig för företagens kompetensförsörjning. Det är viktigt att det skapas innovationer ur forskning. Ska vi ha forskning behövs en bra utbildning.

Men vad är produkten, ska det komma ut rapporter, opinionsbildning eller medlemsnytta?
– Så detaljerat kan jag inte svara just nu.

Just opinionsbildning kan bli förrädiskt för Tobias Krantz då han inte ska ha dragit jämt med utbildningsminister Jan Björklund (fp).