Omsättningen sjönk med 32,4 procent till 10,1 miljoner kronor, mycket beroende på att externa kostnaderna sjönk. Lönsamheten förbättrades på Text100 med 45 procent till 699 000 kronor i rörelseresultat. Aktieägarna kunde hämta hem 1,2 miljoner kronor ur byrån. Byrån har under sitt senaste räkenskapsår breddat sin kundkrets som tidigare mest har återfunnits inom it och teknik. Personalstyrkan bantades från 12 till 8 snittanställda.