Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (s) har avlagt lägesrapport om uppdraget att bilda regering till talmannen Andreas Norlén.

”Jag har idag haft ett möte med Stefan Löfven där han redogjorde för sitt arbete med sonderingsuppdraget. Han kommer att fortsätta det arbetet under den tid han har fått till sitt förfogande”, berättar Andreas Norlén på riksdagens hemsida.

Han utvecklar:

”Det är ett komplicerat politiskt läge där partierna aktivt måste samtala med varandra för att föra processen framåt. De har i sådana här lägen också ett internt arbete att göra. Tidsaspekten är viktig men det är också viktigt att ha respekt för att partiernas arbete kan ta viss tid.”

Stefan Löfvens uppdrag ska slutredovisas senast måndagen den 29 oktober. Hans uppdrag är att hitta en regering som tolereras av riksdagen.