Talmannen ger sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Detta efter att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson gav upp för denna gång i söndags.

”Jag har idag beslutat att ge Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna att bilda regering. Likt det uppdrag jag gav Ulf Kristersson handlar Stefan Löfvens uppdrag om att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Jag har inte specificerat något regeringsunderlag eller annat kriterium som begränsar sonderingarna”, skriver talman Andreas Norlén i ett pressutskick.

Det enda krav han ställer är att den föreslagna regeringen ska tolereras av riksdagen.

Andreas Norlén inskärpte att partierna behöver se över sina positioner.

– Partierna måste ompröva sina ståndpunkter.  Partierna måste aktivt föra svåra samtal, först internt och sedan med varandra. Annars får inte Sverige en ny regering.

Sonderingsuppdraget ska slutrapporteras till talmannen senast den 29 oktober med en lägesrapport senast den 22 oktober.