Talmannen Andreas Norlén, utser inte någon ny sonderingsansvarig till regeringsbildningen. I stället ska han själv föra gruppsamtal med några olika konstellationer.

Efter att Stefan Löfven (s) meddelade att han inte har lyckats att hitta en regering som kan accepteras av riksdagen, har Andreas Norlén ägnat dagen åt att prata med alla partiledarna.

Partiledarna kommer att bjudas in till fortsatta samtal gruppvis i fyra olika konstellationer med start i morgon tisdag.

”Vi kommer till en punkt då det måste ske en omröstning i kammaren, men jag vill först pröva samtalen” säger Andreas Norlén.

konstellationerna är
* S och MP tillsammans med C, L, KD och M
* S, C, L, MP
* C,L, KD, M och MP
* Någon form av Alliansregering