Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har släppt sitt första ”paket” över åtgärder vid återstarten av Sverige efter coronakrisen. Paketet innehåller tre principer, fem huvudinriktningar 23 konkreta förslag och fyra förslag på utredningar.

Det handlar om ett första av tre paket som släpps under vinjetten Återstarta Sverige.

– Vi har sagt tidigare att vi ska återkomma med tre paket och det här är det första. De andra två kommer att handla om strukturreformer och långsiktighet. Nästa paket kommer efter sommaren, säger Cherine Khalil, presschef på Svenskt Näringsliv.

Hur ska ni realisera förslagen?
 – Vi kommer från och med nu att kontakta politiker och hoppas att de ska förstå att förslagen är viktiga för Sveriges framtid, inte minst vad gäller att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten så att vi inte förlorar en generation av unga vuxna.

Svenskt Näringslivs återstartsåtgärder tar fasta på tre principer
* Skiljelinjen mellan staten och näringslivet behöver återställas

* Grunden för konsumtion och investeringar är förutsägbarhet och framtidstro

* Återstartspolitiken behöver vara uthållig och hållbar

 

Svenskt Näringsliv föreslår fyra utredningar att tillsätta
* kartläggning av infrastrukturinvesteringar som kan tidigareläggas

* hur företagen ska ha ”rådighet” över sitt avfall

* framtida elbehov för att klara klimatomställning och samhällsutveckling

* en innovationsutredning

här är förslagen
Stärk de privata och offentliga investeringarna

Stopp för höjda skatter på jobb och företagande

Inför återstartslån med förbättrade villkor via Företagsakuten

Stärkta FoU-investeringar

Bygg ut den digitala infrastruktur en

Kommuner och regioner bör tidigarelägga planerade investeringar

Underlätta återstart vid beslut om tillstånd och offentlig upphandling

Slopa det skatterättsliga företrädaransvaret

Tredubbla anslaget till Industrikliv et

Möjliggör för företag att kvitta förluster mot tidigare vinster

Underlätta kapitalförsörjningen vid ägarförändringar

Bättre avskrivningsregler i företagsbeskattningen

Förstärkt väg- och järnvägsunderhåll

Skapa en nationell it-infrastruktur för välfärdssektorn

Gör ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser

Förändra reglerna för moms på lokalhyra

Öka öppenheten och handeln med omvärlden

Värna effektiva konkurrensregler i EU

Inför tullfrihet för insatsvaror

Utveckla de gröna filerna för fritt varuflöde

Inrätta strategiskt råd för export- och investeringsstrategin

Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen

Minska kostnaderna att anställa genom sänkta arbetsgivaravgifter

Säkra rörligheten för internationell kompetens

Underlätta fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen

Bättre tillgång till utbildning som efterfrågas av företagen