Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kör i gång en sajt som i realtid ska visa hur coronakrisen påverkar företag och jobb.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kör i gång en sajt som i realtid ska visa hur coronakrisen påverkar företag och jobb.

På sajten Coronakrisen.svensktnaringsliv.net ska den senaste statistiken över varsel, uppsägningar, antal arbetslösa, korttidspermitteringar, konkurser och rekonstruktioner samt antalet berörda medarbetare visas ut. Det ska även gå att visa statistik för enskilda regioner.

På sajten ska Svenskt Näringsliv även publicera sina opinionsundersökningar.

”Vårt mål är att ge en så aktuell och heltäckande bild som möjligt av coronakrisens konsekvenser”, kommenterar Peter Isling, chef för extern kommunikation på Svenskt Näringsliv.