Svenskt Näringsliv slår tillbaka mot Charlotte Unger Larson, vd Svensk vindenergi, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Anna-Carin Windahl, kanslichef för 100 % förnybart, som på anklagar arbetsgivarföreningen för att använda kärnkraftsförespråkare för sin kommande studie av elproduktionen.

Kritiken gäller projektet Kraftsamling Elförsörjning som Svenskt Näringsliv startade för att säkra energitillförseln till näringslivet.

”Debattörerna kastar sten i glashus när de anklagar Svenskt Näringsliv för att ha bestämt sig för resultatet innan analysen är gjord. I debatten om Sveriges framtida energisystem är det nödvändigt med ett teknikneutralt perspektiv”, berättar Lina Håkansdotter, ansvarig för energifrågor på Svenskt Näringsliv, via mejl.

Hon lägger till:

”Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt”.

Svenskt Näringsliv tar sin utgångspunkt i risk för elbrist, något som aktualiserats i sommar då Ringhals 1 återstartas och oljekraftverket i Karlshamn kör igång för att klara el-försörjningen i södra Sverige.

”Vårt projekt Kraftsamling Elförsörjning grundades i farhågan att elsystemet skulle drabbas av stora problem på grund av en politik som inte tar ansvar för de utmaningar vi står inför. Detta skulle gå ut över både högt satta klimatambitioner och svenskt välstånd. Den senaste tiden har det blivit tydligt hur hårt pressat det svenska elsystemet är redan nu. Detta verkar ha gått artikelförfattarna förbi”.