Charlotte Unger Larson, vd Svensk vindenergi, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och Anna-Carin Windahl, kanslichef för 100 % förnybart, anklagar på DN Debatt Svenskt Näringsliv för att använda kärnkraftsförespråkare för sin kommande studie av elproduktionen.

”Tyvärr väcks stora frågor om studiens syfte då rapportförfattare, modellerare och finansiärer alla har tydliga kärnkraftskopplingar. Vi ifrågasätter inte de inblandade parternas vilja att genomföra ett gediget arbete. Men den samlade bilden är att resultatet är bestämt på förhand, till fördel för kärnkraft”, skriver de på DN Debatt.

De pekar ut rapportens huvudförfattare, Staffan Qvist, som forskare ”inom kärnkraft” och ”delägare i kärnkraftsbolaget Blykalla Reaktorer”. De tre debattörerna påpekar också att ”två modellerare är från USA, verksamma vid MIT respektive Princeton, och har kärnkrafts­inriktning”. Utöver det ska två amerikanska stiftelser, Rodel foundation och Rasmussen foundation, vara för kärnkraft.

Charlotte Unger Larson, Johanna Sandahl och Anna-Carin Windahl dömer ut Svenskt Näringsliv kommande studie:

”Det är allvarligt att Svenskt näringsliv låter företrädare för ett produktionsslag, kärnkraft, utreda den framtida elproduktionen i Sverige. Det kan liknas vid att regeringen låter marinen – och inte överbefälhavaren – utreda och lägga förslag om hur Försvarsmaktens budget ska fördelas mellan marinen, armén och flygvapnet”.